برگزاری مراسم ترحیم دکتر نوربخش

برگزاری مراسم ترحیم دکتر نوربخش

news Image

برگزاری مراسم ترحیم دکتر نوربخش 

1397/09/06

مراسم ترحیم مدیر عامل فقید سازمان تامین اجتماعی دکتر سید تقی نوربخش توسط اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان با همکاری هتل هما بندرعباس برگزار شد

>