خداوردی مدیرکل هتل هما بندر عباس شد

خداوردی مدیرکل هتل هما بندر عباس شد

news Image

خداوردی مدیرکل هتل هما بندر عباس شد

1396/09/07

مدیرعامل گروه هتل های هما در حکمی مسعود خداوردی را به سمت مدیرکل هتل هما بندرعباس منصوب کرد.

اصغر خیامیان در این حکم اشاره کرده است: نظر به تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل هتل هما بندرعباس منصوب می گردید. در ایفای این مسئولیت انتظار دارد با توکل به حضرت حق و بهره برداری از روحیه نشاط و خلاقانه، برنامه ریزی هدفمند و معطوف نمودن حداکثر توان علمی و مدیریتی در انجام مسئولیت ها و تحقق اهداف کلان گروه، ارتقای برند هتل های هما، افزایش سهم بازار، ارتقاء کیفیت خدمات و استفاده بهینه از پتانسیل هم افزایی خانواده سازمان تامین اجتماعی گام های مفید و موثری بردارید.

مسعود خداوردی پیش از این مدیر مالی هتل هما تهران بود.

>