ساحل سایت گردشگری ایران (مکانبین) ثبت اطلاعات گردشگری و تاریخی و طبیعی و تجاری استان هرمزگان را با جزیره کیش آغاز نمود و سپس به ثبت جاذبه های گردشگری قشم اقدام کرد و سپس به ثبت اطلاعات گردشگری و تاریخی بندرعباس که مرکز استان هرمزگان است پرداخت مکان های ثبت شده در لیست زیر شامل همه مکان های ثبت شده در سایت گردشگری هرمزگان – بندرعباس نیست اماکن خدماتی و بیمارستان ها و.. در خود سایت قرار خواهد گرفت که می توانید از منو چپ بالای سایت، بندرعباس را انتخاب نمایید و از منو سمت راست نوع اماکن خود را انتخاب نمایید تا آن اماکن برای شما نمایش داده شود همه امکان در دسته بندی ها پر نشده است و در فازهای مختلف راه اندازی سایت گردشگری هرمزگان تکمیل خواهد شد اما در مرحله اول اماکن تفریحی توریستی و تاریخی بندرعباس تکمیل شده است.

سایر  جاذبه های گردشگری 

باتلزتلت
>