هم اندیشی معاونین و مدیران موسسه اعتباری کوثر

هم اندیشی معاونین و مدیران موسسه اعتباری کوثر

news Image

جلسه هم اندیشی معاونین و مدیران عالی موسسه اعتباری کوثر

1395/02/19

هتل هما بندرعباس میزبان جلسه هم اندیشی معاونین و مدیران عالی موسسه اعتباری کوثر

شانزدهمین هم اندیشی معاونین و مدیران عالی موسسه اعتباری کوثر 12 و 13 اسفندماه با حضور مدیرعامل ، قائم مقام ، معاونین و مدیران حوزه مرکزی، مدیران استان ها ، مدیران شعب مستقل و کارشناسان فناوری اطلاعات در سالن قدس هتل هما بندعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر ؛ شانزدهمین همایش مدیران موسسه با رویکرد نقد و بررسی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات و رونمایی از سیستم عامل IOS برگزار شد . اهداف از برگزاری این همایش دریافت نقطه نظرات مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات جهت تدوین برنامه های سال 1395 است .شانزدهمین هم اندیشی معاونین و مدیران عالی موسسه اعتباری کوثر 12 و 13 اسفندماه با حضور مدیرعامل ، قائم مقام ، معاونین و مدیران حوزه مرکزی، مدیران استان ها ، مدیران شعب مستقل و کارشناسان فناوری اطلاعات در سالن قدس هتل هما بندعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر ؛ شانزدهمین همایش مدیران موسسه با رویکرد نقد و بررسی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات و رونمایی از سیستم عامل IOS برگزار شد . اهداف از برگزاری این همایش دریافت نقطه نظرات مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات جهت تدوین برنامه های سال 1395 است .

>